مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی (مشاوره 17020)

ارائه کلیه خدمات مشاوره استقرار الزامات استاندارد 17020، آموزش الزامات استاندارد 17020، ممیزی داخلی براساس استاندارد 17020 به منظور اخذ گواهینامه تایید صلاحیت برای کلیه دامنه شمول های مورد درخواست شرکتهای بازرسی فنی براساس استاندارد ISO/IEC 17020 :2012 (به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09126886382 تماس بگیرید).

مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی (مشاوره 17020)

ارائه کلیه خدمات مشاوره استقرار الزامات استاندارد 17020، آموزش الزامات استاندارد 17020، ممیزی داخلی براساس استاندارد 17020 به منظور اخذ گواهینامه تایید صلاحیت برای کلیه دامنه شمول های مورد درخواست شرکتهای بازرسی فنی براساس استاندارد ISO/IEC 17020 :2012 (به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09126886382 تماس بگیرید).

مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی (مشاوره 17020)
گروه مشاوران تخصصی استاندراد 17020 با بهره گیری از تجارب ارزنده جمعی از اعضاء تدوین کننده استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی 17020:1392 در راستای توسعه استقرار استاندارد گرد هم آمده تا با ارائه تجارب اعضاء خود به شرکتهای متقاضی، زمینه پیشرفت و تعالی و افزایش حضور در بازار کار را برای آنان به ارمغان آورند. خدمات قابل ارائه توسط این گروه به شرح زیر می باشد:
- آموزش و مشاوره در راستای ایجاد توانمند سازی شرکت جهت طراحی سیستم مدیریت بازرسی مطابق با نیاز، فرآیند و نوع فعالیت بازرسی شرکت،
- آموزش و مشاوره جهت نحوه انجام مستندسازی ها مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012،
- آموزش و مشاوره جهت نحوه اجرای سیستم مدیریت بازرسی براساس ISO/IEC17020:2012،
- آموزش و مشاوره جهت نحوه ایجاد سوابق مرتبط با مستندسازی های انجام شده براساس ISO/IEC17020:2012،
زمینه های ارائه خدمات آموزش و مشاوره این گروه در تمامی حوزه های دامنه فعالیت شرکتهای بازرسی می باشد که به طور اختصار برخی از آنها به شرح ذیل ذکر می گردد:
1- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب (NDT) سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی،
2- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی مخازن تحت فشار،
3- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جرثقیل ها،
4- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری مخازن CNG،
5- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری خودرو های گازسوز CNG،
6- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده،
7- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی آسانسور های برقی براساس استاندارد 6303-1
جهت اطلاع از ارائه هرگونه خدمات لطفا با شماره 09126886382 تماس برقرار نمایید.


(این وبسایت به صورت شخصیت حقیقی اداره شده و هیچ گونه ارتباطی باسازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ندارد.)
آخرین مطالب
بایگانی
لینک های اساسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۰:۲۲
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۰:۲۱
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۰:۲۱
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

تحلیل تفاوت 17020 قدیم نسبت به 17020 جدیدید 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۰:۲۱
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

تحلیل تفاوت 17020 قدیم نسبت به 17020 جدیدید 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۰:۲۰
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

تحلیل تفاوت 17020 قدیم نسبت به 17020 جدیدید 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۰:۱۹
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

گروه مشاوران تخصصی استاندراد 17020 با بهره گیری از تجارب ارزنده جمعی از اعضاء تدوین کننده استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی 17020:1392 در راستای توسعه استقرار استاندارد گرد هم آمده تا با ارائه تجارب اعضاء خود به شرکتهای متقاضی، زمینه پیشرفت و تعالی و افزایش حضور در بازار کار را برای آنان به ارمغان آورند. خدمات قابل ارائه توسط این گروه به شرح زیر می باشد:
- آموزش و مشاوره در راستای ایجاد توانمند سازی شرکت جهت طراحی سیستم مدیریت بازرسی مطابق با نیاز، فرآیند و نوع فعالیت بازرسی شرکت،
- آموزش و مشاوره جهت نحوه انجام مستندسازی ها مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012،
- آموزش و مشاوره جهت نحوه اجرای سیستم مدیریت بازرسی براساس ISO/IEC17020:2012،
- آموزش و مشاوره جهت نحوه ایجاد سوابق مرتبط با مستندسازی های انجام شده براساس ISO/IEC17020:2012،
زمینه های ارائه خدمات آموزش و مشاوره این گروه در تمامی حوزه های دامنه فعالیت شرکتهای بازرسی می باشد که به طور اختصار برخی از آنها به شرح ذیل ذکر می گردد:
1- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب (NDT) سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی، 
2- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی مخازن تحت فشار،
3- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای بخار،
4- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای آب گرم،
5- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری مخازن CNG،
6- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری خودرو های گازسوز CNG،
7- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده، 
8- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی آسانسور های برقی براساس استاندارد 6303-1
جهت اطلاع از ارائه هرگونه خدمات لطفا با شماره 09126886382 تماس برقرار نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۴ ، ۰۹:۱۳
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

کنترل مدارک و مستندات

لیست مدارک و مستندات

توزیع مدراک

پیشنهاد تهیه/ تغییر/ابطال مدرک

لیست مستندات مرجع

کنترل سوابق

فهرست سوابق سیستم کیفیت

فهرست امحاء مدارک و سوابق

بازنگری مدیریت

صورتجلسه بازنگری مدیریت

اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ثبت و پیگیری اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ممیزی داخلی

برنامه ممیزی داخلی

ثبت نام حاضرین جلسه افتتاحیه/ اختتامیه

چک لیست ممیزی داخلی

خلاصه گزارش ممیزی داخلی

سنجش میزان رضایتمندی مشتری

سنجش رضایت مشتریان

تدارک، کالیبراسیون،تعمیر و نگهداری تسهیلات و تجهیزات

لیست ابزار و تجهیزات کنترلی

شناسنامه سوابق کالیبراسیون

درخواست کالیبراسیون ابزار

برنامه کالیبراسیون تجهیز

تعیین درجه اهمیت عوامل تأثیرگذار تجهیز

تعیین دوره تناوب کالیبراسیون تجهیز

تحویل /دریافت تجهیزات و تسهیلات

ثبت کالیبراسیون دوره ای دستگاه امواج ماوراء صوت

ثبت سوابق تعمیرات دستگاه

نتایج کنترل ادواری تجهیزات پایش و اندازه گیری

ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی

چک­لیست ارزیابی و رتبه­بندی تأمین­کنندگان

لیست تأمین­کنندگان مجاز

لیست تأمین­کنندگان غیرمجاز

لیست فعالیتهای واگذار شده به پیمانکار فرعی

خرید

درخواست خرید کالا

لیست پیگیری خرید

صورتجلسة‌ هزینه­های بدون فاکتور

انبارش

درخواست کالا از انبار

قبض انبار خروجی

قبض انبار ورودی

کالای مرجوعی به انبار

کارت شناسایی و ردیابی

کاردکس انبار

ارزیابی دوره ای اقلام مانده در انبار

بازنگری قرارداد

فرم بازنگری و تایید نیازهای مشتری

درخواست خدمات آزمایشهای غیر مخرب NDT

لیست مشتریان

ارایة خدمات بازرسی فنی جوش و NDT

طرح بازرسی(INSPECTION AND TEST PLAN)

بازرسی خدمات NDT

گزارش عدم انطباق محصول/ خدمات

رسیدگی به شکایات مشتریان

رسیدگی به شکایات

آموزش

شناسنامه آموزشی

نیاز سنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی بروش حل مسئـله

نیازسنجی آموزشی بر اساس بررسی استراتژی ها و اهداف سازمان

جمع بندی نیازهای آموزشی

تقویم آموزشی

برنامه آموزشی

استاندارد آموزشی

ارزیابی مراکز آموزشی

گزارش شرکت در دوره های برون سازمانی

اثر بخشی دانشی

اثر بخشی مهارتی

اثر بخشی نگرشی

ارزیابی دوره های آموزشی

حضور و غیاب دوره های آموزشی

بررسی محدودیتهای موثر بر فرآیند های آموزش و ارائه راهکارهای مربوطه

گواهینامه آموزشی

حفاظت از محرمانگی

تعهدنامه حفظ اسرار و اطلاعات

ایمنی انبار

نحوة انبارش فیلم های رادیوگرافی

کنترل پروژه

اطلاعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها

کنترل صورتحساب های ارسالی از سوی شرکت

ایمنی در بازرسی جوش

حفاظت از اموال مشتری

فهرست نمونه های آزمون مشتری

آدیت بازرسان

چک لیست و گزارش آدیت بازرس

تهیه و ارسال گزارشات بازرسی

گزارش هفتگی پروژه ها

گـزارش ثبت میـزان پرتوگیـری روزانه (بـرگه دزیمتری)"

گزارش کارکرد ماهیانه

گزارش بازرسی VT

گزارش بازرسی PT

گزارش بازرسی MT

گزارش بازرسی UT

گزارش بازرسی RT

رتبه بندی بازرسان

جدول سطح مهارتی بازرسین

جدول رتبه بندی بازرسین

جامع حفاظت در برابر اشعه

ثبت مونیتورینگ محل نگهداری دوربین

ثبت مونیتورینگ دوربین

مونیتورینگ وسیله نقلیه

حمل و نقل مواد پرتوزا

برچسب جعبه حمل مواد پرتوزا

اظهار نامه فرستده برای کالاهای خطرناک

ثبت مونیتورینگ محل انجام عملیات پرتونگاری

ثبت دز پرتو کاران

جابه جایی دوربین در کارگاه

دریافت TLD

اظهار نامه نقل و انتقال دوربین های پرتو نگاری

بسته رادیو گرافی

معرفی نامه شرکت جهت آزمایشگاه

جابجایی دوربین از چاهک نگهداری

بازرسی سرپرست فیزیک بهداشت از عملیات پرتونگاری

کنترل و بازدید و سرویس دوربین های پرتونگاری و منابع پرتوزا

مجوز رادیوگرافی کارفرما                 

اطلاعات مسئولین در انبار چشمه

راه اندازی

ظهور و ثبوت فیلم

بازرسی ورودی

سوابق بازرسی ورودی

درخواست بازرسی

نمونه برداری در بخش مواد فلزی

تعیین AQL

روش تست MT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

INSTRUCTION FOR

MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION

روش تست PT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

INSTRUCTION FOR

LIQUID PENETRANT EXAMINATION

INSTRUCTION FOR

RADIOGRAPHIC EXAMINATION

INSTRUCTION FOR

ULTRASONIC EXAMINATION

روش تست VT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

INSTRUCTION FOR VISUAL INSPECTION OF WELDS

مدیرعامل

مدیر تضمین کیفیت

مدیراداری و مالی

مسئول دفتر مدیر عامل

مدیر آموزش

مدیر بازرسی فنی

نماینده مدیریت

سرپرست فیزیک بهداشت

سرپرست بازرسی جوش و تستهای غیر مخرب

سرپرست رادیو گرافی صنعتی و تفسیر فیلم

مسئول طرح

بازرس NDT

پرتو کار

کمک پرتو کار

مفسر فیلم

نظامنامه کیفیت

چارت سازمانی

خط مشی کیفیت

اهداف کلان

طرح ریزی اهداف کیفیت سالیانه

منشور اخلاقی کارکنان

دستورالعمل مقررات اداری

صورتجلسه

برگ درخواست کار

مدارک مورد نیاز استخدام

مدارک مورد نیاز پرونده پرسنلی

قرارداد کار

تمدید قرارداد کار

درخواست اضافه کاری

حکم سازمانی

حکم ماموریت روزانه

درخواست مرخصی

کارکرد ماهیانه پرسنل اداری

جدول جایگزینی پرسنل

تسویه حساب پرسنل

تسویه حساب مالی پرسنل

گزارش هزینه ماموریت

لیست پرسنل

ارزیابی عملکرد پرسنل

بررسی تشویق و تنبیه کارکنان

لیست امضاهای مجاز

حکم ماموریت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۱۵:۱۰
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

خدمات مشاوره جهت اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران

قابل توجه کلیه تولید کنندگان کالای در ایران:

·         آیا کالای تولیدی شما دارای مجوز درج  علامت استاندارد می باشد؟

·         آیا به فکر اطمینان دادن به مصرف کننده جهت استاندارد بودن کالای تولیدی خود می باشید؟

·         آیا می خواهید برند خود را به عنوان یک برند استاندارد در بازار رقابت مطرح نمایید؟

·         آیا کالای تولیدی شما به عنوان یک کالای استاندارد شناخته می شود؟

گروه مشاوران تخصصی استاندراد 17020 با بهره گیری از نیروی متخصص و فعال خود در کمترین زمان ممکن با ارائه راهکار مناسب جهت اخذ مجوز پروانه کاربرد علامت استاندارد در خدمت شماست.

با بهره گیری از خدمات تخصصی این گروه مشاور، شما بیش از پیش در رسیدن به اهداف متعالی در نظر گرفته در واحد تولیدی تان موفق خواهید بود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۱۴:۵۷
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020

به استحضار می­رساند، استاندارد­های ملی و بین المللی زمینه ساز انجام دقیق و نظام­مند فرآیندهای جاری سازمان­ها می باشند. شرکتهای بازرسی کننده نیز در سطح دنیا با بهره گیری از استاندارد ISO/IEC 17020 همگام با سایر شرکتهای ارائه دهنده خدمات در این مسیر حرکت می­نمایند. در ایران شرکتهایی که خواهان سبقت گرفتن از سایر رقبا می­باشند با پیاده سازی و استقرار این استاندارد خود را به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در سطح کشور مطرح نموده و با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت در دامنه کاری تخصصی خود از سازمان ملی استاندارد/ مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) امتیاز ویژه­ای را جهت حضور در مناقصات و موفقیت در اخذ پروژه کسب می­نمایند.

در حال حاضر جمعی از اعضاء تدوین کننده استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی 17020:1392 در راستای توسعه استقرار استاندارد گرد هم آمده تا با بکارگیری تجارب خود در شرکتهای متقاضی، زمینه پیشرفت و تعالی و افزایش حضور در بازار کار را برای آنان به ارمغان آورند. خدمات قابل ارائه توسط این گروه به شرح زیر می­باشد:

1-      ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب (NDT) سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی،

2-     ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی مخازن تحت فشار،

3-     ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای بخار،

4-     ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای آب گرم،

5-     ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020  در زمینه بازرسی ادواری مخازن CNG،

6-      ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری خودرو های گازسوز CNG،

7-     ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده،  

8-     ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی آسانسور های برقی براساس استاندارد 6303-1

9-     ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جرثقیل، بالابر لیفتراک و غیره

لازم به ذکر است این گروه آماده ارائه خدمات آموزش تخصصی به بازرسین شرکت در کلیه دامنه ­های تخصصی فوق در محل شرکت می­باشد.

جهت اطلاع از نحوه ارائه خدمات و هزینه ­های مربوطه می­توانید با تماس با شماره 09126886382 کسب اطلاع نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۰۹:۴۶
گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020